Privacyverklaring

Alles wat je binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Wij verstrekken alleen informatie aan derden als jij hiervoor schriftelijk toestemming gegeven hebt. Indien er gevaar dreigt voor jou of anderen in je omgeving zijn wij verplicht om hier melding van te maken. Lees hier meer over het beroepsgeheim van de zorgprofessional.

Happy in Work gebruikt clientgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Happy in Work deelt clientgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Happy in Work  bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Happy in Work houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Happy in Work vraagt toestemming aan de clienten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Happy in Work informeert patiënten over de rechten van de client ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Happy in Work informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Happy in Work informeert clienten indien Happy in Work  bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Cookies & Privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Door op accepteren te klikken, geef je aan hiermee akkoord te gaan. Lees Privacyverklaring

Accepteren